Badanie ciśnienia w gabinecie zabiegowym oraz badanie pola widzenia w gabinecie okulistycznym

Posts Tagged “wirus”

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków

By |

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków

Read more »

Obsługa pacjentów w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

By |

Obsługa pacjentów w trakcie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wysoce wskazane jest ograniczenie wizyt w przychodni do niezbędnego minimum. Istnieje możliwość wystawienia powtórnej e-recepty, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA (niezdolność do pracy) telefonicznie pod numerami 748469601 oraz 748469602 w godzinach od 8:00 do 17:00 lub poprzez pocztę e-mail pod adresem [email protected] Powyższa…

Read more »