Świadczenia udzielane na odległość

Informujemy, że nasza placówka umożliwia pacjentom uzyskanie świadczeń udzielanych na odległość pod numerem telefonu 748469602. Porady w zakresie lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ udzielane są we wtorki w godzinach od 12 do 14.