Zmiany w funkcjonowaniu przychodni w związku z ogłoszoną pandemią

Zmiany w funkcjonowaniu przychodni w związku z ogłoszoną pandemią

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 należy ograniczyć wizyty w przychodni do niezbędnego minimum. Jeśli zachodzi potrzeba osobistego stawiennictwa w przychodni, wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę e-mail.

Nie zmienia się sposób funkcjonowania lekarza pierwszego kontaktu. Pacjenci w poradniach internistycznej i pediatrycznej obsługiwani są w formie porad telefonicznych. Jeśli podczas wywiadu telefonicznego lekarz uzna, że niezbędna jest wizyta pacjenta w przychodni wyznaczany jest termin wizyty.

We wszystkich poradniach istnieje możliwość wystawienia powtórnej e-recepty, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA (niezdolność do pracy) telefonicznie pod numerem 748469601 lub poprzez pocztę e-mail pod adresem [email protected]

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania pandemii przez WHO.