Zmiany w funkcjonowaniu przychodni od 1 lipca 2020 r.

Zmiany w funkcjonowaniu przychodni od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca wznawiamy przyjmowanie pacjentów w poradni stomatologicznej oraz we wszystkich pozostałych poradniach specjalistycznych. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 należy ograniczyć wizyty w przychodni do niezbędnego minimum. Jeśli zachodzi potrzeba osobistego stawiennictwa w przychodni, wysoce wskazany jest kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę e-mail.

Nie zmienia się sposób funkcjonowania lekarza pierwszego kontaktu. Pacjenci w poradniach internistycznej i pediatrycznej obsługiwani są w formie porad telefonicznych. Jeśli podczas wywiadu telefonicznego lekarz uzna, że niezbędna jest wizyta pacjenta w przychodni wyznaczany jest termin wizyty.

We wszystkich poradniach istnieje możliwość wystawienia powtórnej e-recepty, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz elektronicznego zwolnienia lekarskiego e-ZLA (niezdolność do pracy) telefonicznie pod numerami 748469601 oraz 748469602 lub poprzez pocztę e-mail pod adresem [email protected]

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania pandemii przez WHO.