Badanie ciśnienia w gabinecie zabiegowym oraz badanie pola widzenia w gabinecie okulistycznym

Posts Tagged “osteoporoza”

Dotyczy poradni ortopedycznej w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

By |

Pacjenci będący pod opieką poradni ortopedycznej w celu przedłużenia zwolnienia lekarskiego, wypisania niezbędnych recept lub zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne proszeni są o kontakt pod numerem 604599431. Prosimy nie dzwonić w sprawie wyznaczania nowych terminów. Osteobus Informujemy, że badanie osteoporozy zostało przeniesione z dnia 20.03.2020 r. na dzień 30.04.2020 r. Ustalone godziny pozostają bez zmian. Dodatkowe…

Read more »