Kontakt

NZOZ Przychodnia Stary Zdrój sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 22-23

58-302 Wałbrzych

e-mail: [email protected]

rejestracja: 748469601

sekretariat/fax: 748476950

Inspektor Ochrony Danych: [email protected]