Dotyczy poradni ortopedycznej w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Pacjenci będący pod opieką poradni ortopedycznej w celu przedłużenia zwolnienia lekarskiego, wypisania niezbędnych recept lub zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne proszeni są o kontakt pod numerem 604599431. Prosimy nie dzwonić w sprawie wyznaczania nowych terminów.

Osteobus

Informujemy, że badanie osteoporozy zostało przeniesione z dnia 20.03.2020 r. na dzień 30.04.2020 r. Ustalone godziny pozostają bez zmian. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 725585050 w godzinach od 10:00 do 15:00. Dziękujemy za zrozumienie.